Đang xem

Những lưu ý khi tiên vac-xin khi mang thai 1

Những lưu ý khi tiên vac-xin khi mang thai

Một số người có thể dị ứng với nguyên liệu sử dụng để sản xuất vắc-xin, chẳng hạn như trứng trong vắc-xin cúm. Vì thế các mẹ bầu không nên tự ý tiêm ngừa vắc-xin mà chưa nói chuyện trước…