Những biểu hiện của phụ nữ mang thai thiếu nước ối

0

Biểu hiện tình trạng thiếu nước ối hay nghèo nàn, cảm giác của các bà mẹ theo dõi thấy thai giảm cử động, thấy bụng không lớn. Lúc đo bề cao tử cung thấy tăng chậm, cảm giác phần thai thấy sát da bụng khi sờ nắn.Dấu hiệu nào để đánh giá sự thiếu nước ối ở phụ nữ mang thai?

Đáp:

Biểu hiện tình trạng thiếu nước ối hay nghèo nàn, cảm giác của các bà mẹ theo dõi thấy thai giảm cử động, thấy bụng không lớn. Lúc đo bề cao tử cung thấy tăng chậm, cảm giác phần thai thấy sát da bụng khi sờ nắn.

Lúc siêu âm thai xác định rõ thiếu ối, bằng chỉ số ối khi đo 4 khoang ối trên tử cung thành bụng của người mẹ giảm dưới 6cm trở đi, khoang ối bình hay đo được từ 8 – 20cm, khi ở tuổi thai từ 35 – 40 tuần.

Mức độ thiếu ối gồm có 3 mức độ; thiếu ối trung bình khi chỉ số ối đo được 5 – 7cm; thiếu ối nặng, chỉ số đo được 3 – 5cm; kết luận vô ối khi chỉ số đo được < 3cm. Lúc siêu âm xác định thiếu ối cần khảo sát thêm các tình trạng bất ổn của thai nhi cũng như tình trạng nhau và dây rốn.

Đánh giá thiếu ối ở từng giai đoạn thai kỳ thì có mối liên quan chặt chẽ đến khả năng tiên lượng của thai nhi: thiếu ối ở giai đoạn 3 tháng đầu nguy cơ sảy thai 65 – 80%, thiếu ối trong 3 tháng giữa nguy cơ dị tật thai chiếm cao, thiếu ối trong 3 tháng cuối của thai kỳ khả năng thai nhi suy dinh dưỡng, bệnh lý của mẹ đi kèm thường gặp, đôi khi cũng không tìm được lý do thiếu ối ở giai đoạn này.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng